Om Oss

Lærdal Turlag (LæT) er eit lokallag tilslutta Sogn og Fjordane Turlag (SFT)

Laget blei skipa 14.februar 1990.

Laget har som formål å fremje friluftsliv og tilrettelegge for naturopplevingar for innbyggjarane i Lærdal kommune gjennom å arbeide for eit aktivt, allsidig og miljøvenleg friluftsliv, og å ta vare på natur og kulturverdiar.