SjekkUt med Ut-appen. Tips.

Har du vanskar ved bruk av nye SjekkUt i Ut-appen ?  Her er tips om korleis du skal førebu deg for å få det til.

Viss det ikkje er mobildekning på staden turposten er, så må du førebu deg ved hjelp av telefonen. Det eine du kan gjere er å søke fram kartet i Ut-appen når du har mobil-dekning. Før du startar turen. Sørg for at du zoomar med kartet, og slik at du ser turmålet. Telefonen skal då midlertidig lagre kart for deg. Ein annan metode, er å laste ned offline-kart over området turpostet er.  Last ned kartet på førehand, og medan du har mobil-dekning.

Skrevet av Einar Moen 7. august 2021