Lokal medlemskontingent

Lokalt medlemskap for deg som nyttar tilbodet kun lokalt i bygda.

Klikk på lenka for å få opp informasjon om lokalt medlemskap:

Lærdal turlag held framleis på tilbodet om lokalt medlemskap. Vil tilrår å nytte DNT sitt ordinære, då du frå eit breidt og godt tilbod. Viss du ikkje har det behovet, og ynskjer å støtte oss, er vi takksame for at du betalar medlemskontingenten. Vi har gode medlemstal, men har siste åra mista nokon av dei som vil støtte lokalt. Det har ikkje vore marknadsført. Vi har heller ikkje sendt ut rekning med fornying til dei som har betalt tidlegare. 

Skrevet av Einar Moen 23. januar 2021