Stølstrimmen 2019 - 2020

Registrering av besøk på Stølstrimpostane framover

I desse Koronatidene må me endra måten å registrera besøk på Stølstrimpostane. Me gjer det på same måten som på Bakketrimmen, registrer deg på SjekkUT og merk gjerne besøket på kortet ditt for deg sjølv.
Du konkurrerer i tida 25.06.19 – 01.10.20.  Lever kortet på Felleskjøpet seinast 10. oktober 2020.  Hugs å skriva namnet ditt bakpå kortet.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/57dbd0cf6f65aec5ecb81b017825807868761714.docx

Skrevet av Rolf Engløkk 18. mai 2020